REGIO BRUGGE EN OMMELAND Brugge, Damme, Jabbeke
Beernem, Oostkamp, Zedelgem

leden log-in

Zoeken hulp bij zoeken

naam

Culinaire Paradijzen

Evenementen

Beschikbaarheid Restaurants Eindejaar 2019
Beschikbaarheid Restaurants …
In Bijlage beschikbaarheidsli …

Tips overname van een zaak

Enkele tips voor de overname van een zaak:

Het huurcontract: De waarde van de zaak wordt onder meer bepaald door de inhoud van het handelshuurcontract

Duur: een totaal nieuw huurcontract levert een looptijd van   9 jaar en mogelijks drie hernieuwingen op.
Een hoofdhuurder kan evenwel niet meer rechten verlenen dan hij zelf heeft. Je kan   de huur via notaris verlengen voor een langere duur dan 9 jaar.

Huurhernieuwing : enkel mits aanvraag vóór het einde van elke lopende periode, op het juiste moment (tussen 18de en 15de maand vóór het einde van de lopende periode) op de juiste manier (aangetekend of per gerechtsdeurwaarder) en met de juiste woorden en wettelijk opgelegde tekst).

Valkuilen: er zijn twee valkuilen waardoor de overeengekomen periode in het gedrang komt als dit voorzien is in het handelshuurcontract: Art 3 en art.12 van de handelshuurwet.
Art. 3: opzegmogelijkheid om de drie jaar van de verhuurder om de huur op te zeggen.
Art. 12: opzegmogelijkheid bij verkoop van het pand door de koper-nieuwe eigenaar. Als deze artikels voorzien zijn, is het beven…

Voorkooprecht: interessant is een voorkooprecht bij openbare én onderhandse verkoop te voorzien met vermelding   van de toe te passen procedure.

Zijn er zware onderhouds- en herstellingsverplichtingen?

Is de onroerende voorheffing ten laste van de huurder?

Is er een drankverplichting van een kleine brouwerij, en/of van een drankleverancier of van een grote brouwerij? De aard en omvang van de verplichting verschilt immers naargelang het soort contractant.

Het handelsfonds:

Neem over met de clausule “ voor vrij en onbelast”

Voeg een bijlage toe met de inventaris van de inboedel (op het moment van het afsluiten van het contract).

Laat het overnamecontract met bijlage registreren om een vaste datum te bekomen.

Ga na of er geen inschrijvingen zijn op het handelsfonds door een bank (Hypotheekkantoor) of beslag vanwege schuldeisers (Griffie van de Rechtbank van Koophandel).

Vraag de overnemer naar de wettelijk verplichte fiscale attesten en naar het attest i.m. de sociale zekerheid.

Check ook of er leasingcontracten zijn .

Als je een financiering aangaat, leg dan een verklaring af van de niet-beslagbaarheid op de gemeenschappelijke woning (info bij de notaris)

Opgelet bij overname van aandelen!

JE LAAT JE BEST BEGELEIDEN DOOR EEN ADVOCAAT!!!

 

Horeca Vlaanderen | info@horecabrugge.be | 0475/81.16.61 webdesign by stardekk ×